fortum.pl

Rzecznik prasowy

Jacek Ławrecki

Dyrektor ds. komunikacji
Fortum Power and Heat Polska
tel.: +48 662 183 746
Jacek.Lawrecki@fortum.com

Fortum przekonuje do zmiany sprzedawcy energii

03.01.2018

Zaledwie 3% klientów, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy w ciągu 10 lat to dowód na to, że liberalizacja rynku energii elektrycznej w Polsce postępuje bardzo wolno. Jednym z głównym powodów takiego stanu rzeczy jest ograniczone zaufanie do sprzedawców alternatywnych. Aby to zmienić, Fortum kładzie nacisk na działania proklienckie. Zaawansowana weryfikacja świadomego zawierania umów, wydłużony okres na odstąpienie od umowy dla starszych osób oraz udogodnienia dla klientów związanych z innymi sprzedawcami – tymi sposobami firma obala najczęstsze mity o sprzedawcach rynku na energii elektrycznej.

Niewielki odsetek osób zmieniających sprzedawcę energii elektrycznej nie jest wynikiem niewiedzy o takiej możliwości. Badania zrealizowane przez Instytut GfK Polonia wskazują, że aż 88% wie, że może zmienić sprzedawcę. Problemem okazuje się brak zaufania. Pojawiające się w mediach informacje o nieuczciwych praktykach na rynku energii skłaniają profesjonalnych sprzedawców do zintensyfikowania działań zwiększających komfort klienta. Fortum podjęło w tym celu dialog z rzecznikami konsumentów.

– Punktem wyjściowym do rozmów było wspólne założenie, że relacja z klientami powinna być budowana w oparciu o transparentną politykę sprzedażową oraz edukację. Stosowane przez nas praktyki spotkały się z pozytywnym odbiorem rzeczników konsumenta. Dodatkowo dzięki spotkaniu z ekspertami, którzy na bieżąco spotykają się z różnymi uwagami ze strony konsumentów, zyskaliśmy szerszą perspektywę. W wyniku naszych rozmów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kolejnych rozwiązań korzystnych dla klientów – komentuje Maciej Kościński, dyrektor departamentu marketingu Fortum.

W tym momencie Fortum oferuje seniorom po 65. roku życia możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, co jest terminem znacznie dłuższym od wymaganego przez prawo. W wyniku rozmów firma zadeklarowała, że dodatkowo obniży wiek uprawniający do odstąpienia. Z pozytywnym odbiorem rzeczników spotkały się także udogodnienia zwiększające ochronę od kar umownych u poprzednich sprzedawców.

– Klient powinien znajdować się w centrum uwagi. Tylko takie podejście może spowodować, że konsumenci zaczną częściej zmieniać dostawcę energii. Polacy nadal niechętnie decydują się na taki ruch, mimo że proces zmiany sprzedawcy nie jest trudny i może przynieść wymierne oszczędności finansowe – dodaje Maciej Kościński.

Fortum wyznaczyło wewnętrznego eksperta, dedykowanego do kontaktu z rzecznikami. Tym samym będą oni mogli na bieżąco zgłaszać uwagi ze strony klientów, a także zaopiniować praktyki konkurencji. Spotkanie przedstawicieli Fortum z rzecznikami konsumentów odbyło się 23 listopada 2017 roku pod patronatem Federacji Konsumentów.